top of page

Vesterveg

Hardingfela, sekkepipa og durspelet møtest

til ei unik musikalsk reise

Band | Vesterveg: Musikk
Alle videoer

Alle videoer

Band | Vesterveg: Video

VESTERVEG

"Vesterveg tar med lyttaren på ei musikalsk reise vestover.

Ved å miksa tradisjonelle og moderne melodiar frå Noreg og Dei Britiske Øyer skapar Vesterveg ein unik kombinasjon av lyrisk og kraftfull musikk.

Alt bygd på ein djup respekt for deira eigne tradisjonar."

- Catriona Macdonald, String Sisters   

Band | Vesterveg: Velkomen
Band | Vesterveg: Om